ΚΑΛΟΖΩΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Clear Filters

Η ΔΥΣΑΡΜΟΝΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ Στο πολύπαθο γυμναστήριο μιμούμουν την αρμονία του σύμπαντος τις τροχιές και τις εκλείψεις των πλανητών τις…