ΧΟΝΔΡΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ

Clear Filters

Του θανάτου Θάνατέ μου, διαδικασία της υλικής μου αποσύνθεσης και σκοτοδίνη, του κενού μου και μαύρου διαστήματος, που έρχεσαι όπως…