ΡΟΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Clear Filters

Προς μελλοντικούς γονείς και Φίλους της ατομικής εξέλιξης. Προτού υπερασπιστείς την Ιερή οικογένεια Θα πρέπει με συνείδηση πρώτα Να κοινωνήσεις…