Scroll Top

Salvatore Tommasi | Italy

Η ποίηση είναι κώδικας ζωής, είναι οι σκέψεις που αναπνέουν και οι λέξεις που πυρπολούν τον βίο.

“Τι θα ήταν η ζωή χωρίς την ποίηση;
Τι θα ήταν η ποίηση χωρίς τις τρανές της γλώσσας οδοιπορίες;”
Το Culture Book συνομιλεί μέσω του Patras Word Poetry Festival με ποιητές και ποιήτριες που δημιουργούν ανά τον κόσμο. Η παρουσίαση, η καταγραφή, η μελέτη και αυτών των ποιητών και ποιητριών είναι από εκείνα που οφείλουμε στην τέχνη της ποιήσεως.
Η καταγραφή χωρίς μεγέθυνση των αληθινών διαστάσεων του μεγαλείου της ζωής, που είμαστε έτοιμοι να την καταστρέψουμε, μέσα και από τις κειμενικές αξίες των σύγχρονων ποιητών και ποιητριών, διαμορφώνει και την καθημερινότητα της σύγχρονης λογοτεχνίας.
 

Glòssama

Ti ene e glòssama? Pedàimmu!
‘En i’ loja tse chartì,
ka ‘sù pianni ce mattenni meletonta;
c”en i’ loja ka vrìkane grammena
‘s kané mea paleon lisari,
‘s ena ticho kau stin grutta.
E glòssama e’ fonì,
fonì manechò.
Me rotà pos entsìgnase, pos èttase ‘s emà,
is tin èfere etturtea, is tin èmase pronò.
Is to tseri, pedàimmu!
‘E su ndiàzzete n’o tseri.

E’ fonì pu vizzàsamo atti’ mana: kundu o gàlati
glicèa,
kundu o jejo atto’ lemò;
fonì pu mas èndinne, mas èpezze, mas èperne sto gratti;
fonì pu mas èmase a traùdia, ce a pràmata Teù, ce in agapi,
ce o’ kosmo;
fonì tse poràddia, tse sucèa,
fonì tse kantuna.

Esù tôstase, o’ kantuna?
Ce o tsukkali mon acho, o kakkai kremammeno sti’ kamastra,
‘cì pu vràzzamo ta làchana,
o tiani ma t’alai to purmistò,
pu pelùsamo a kalàngia dopu èstazze Kristù?
Ce in vroscera? In ennòrise in vroscera?
Nàtta’ ta tsila, proi, ston ànemo, defore,
na piai mian òria vampa ce a kràuna
na jettùn ola lumera.
– Ti mas èmase tse kuntu,
itta vràddia scimonìu,
ntornisciài mbro stin vroscera,
e kummara Filomena!

Sa’ lumera e’ puru e glòssama,
ka mas tèrmane i’ zoì.
Tispon èvale pleo tsila,
tispo fìsise ecipanu nâi na jiri lion e vampa;
ce arte sbìnnete,
ma ‘mà.

Ti su meni? Lillì statti, enan aspro kulumài:
an esù pai n’on enghisi, ma mia mavri paletteddha,
a pai n’on escalisi, na!, su kanni kammia spitta,
sozzi doi mian addhi vampa,
depoi sbìnnete,
ma ‘sena.

La nostra lingua

Cos’è la nostra lingua? Ragazzo mio!
Non sono parole d’un vecchio manoscritto,
che a fatica tu impari a decifrare;
né parole scolpite
sopra un’antica lastra di pietra,
su di un muro, in una grotta.
La nostra lingua è voce,
voce soltanto.
Tu mi chiedi qual è il suo inizio, com’è giunta fino a noi,
chi l’ha portata da queste parti, chi l’ha appresa per primo.
Chi lo sa, ragazzo mio!
Non ti importa saperlo.

E’ la voce che abbiamo succhiato
dal seno di nostra madre: come il suo latte
dolce,
come il sorriso delle sue labbra;
voce che ci vestiva, trastullava, accompagnava a letto;
voce che ci insegnava le canzoni, le preghiere, l’amore,
ed il mondo;
voce dell’ulivo, del fico,
voce del focolare.

Lo ricordi tu, il focolare?
E la pignatta con i piselli, il pentolone appeso alla catena
dove si bollivano le verdure,
la scodella con l’olio bollente
dove si friggevano i calangi per Natale?
E il braciere? Lo ricordi il braciere?
Si accendevano prima i rami secchi, fuori, al vento,
perché s’alzasse una grande fiamma ed i carboni
diventassero di fuoco.
– Quante storie ci ha raccontato,
quelle sere d’inverno, lì intorno al braciere,
la comare Filomena!

Come il fuoco è la nostra lingua:
ci ha riscaldato la vita.
Nessuno ha messo più ramoscelli,
nessuno ci ha soffiato sopra perché la fiamma s’alzasse un po’;
e adesso si spegne,
con noi.

Che ti rimane? Un po’ di cenere, un bianco mucchietto:
se tu vai a toccarlo, con una paletta nera,
se provi a rivoltarlo, ecco, vien fuori una scintilla,
una timida fiammella,
e si spegne poi,
con te.

Nitta

‘En ei nitta pleo mavri, skotinì:
liparà sìnneka klìsane t’astèria,
‘e sìete fiddho, ‘e kùete pleo fonì.
Satia satia tsikkònnutte diu cheria,

ce mia tis addhi lei: “Mi faristì”.
Nghìzzutte a chili, sentsa na pu’ lô,
mia kardia ji’ charà ste kantalì,
e addhi n’i’ kusi is èrkete pleo ambrò.

Skònnete o ànemo ce kui in omilia
ka guenni atta diu sòmata junnà,
ce o’ natti o derma, o’ natti ti’ tsichì.

Sto skotinò jurìzzune oli mia
ce o afimò tu kosmu ta vloà.
Jènnise e nitta o lustro ti’ zoì.

Notte

Non c’è notte più buia, più profonda:
grosse nuvole oscurano le stelle,
non s’ode voce o foglia che si muova.
Piano piano si stringono due mani,

e l’una dice all’altra: “Non temere”.
In silenzio si toccano le labbra,
canta un cuore pervaso dalla gioia,
l’altro a sentirlo gli si fa vicino.

Il vento s’alza e ascolta il bisbigliare
pavido e incerto di quei corpi nudi,
ed infiamma la pelle e il loro cuore.

L’oscurità li unisce in un intrico
che l’alito del mondo benedice.
Così la notte genera la vita.

Curriculum Vitae Salvatore Tommasi