ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΚΙΤΗΣ

Clear Filters

Κάθοδος Δεν είχα ιδέα τι να περιμένω. Ανέβηκα αγουροξυπνημένος τα σκαλιά και στάθηκα μια στιγμή στο προαύλιο, προτού με σταματήσουν…

Γι­ώρ­γος Απο­σκί­τη­ς (1984). Γεν­νή­θη­κε και ζει στην Α­θή­να. Πραγ­μα­το­ποί­η­σε σπου­δές στην Α­θή­να και στο Ε­διμ­βούρ­γο. Έχει α­σχο­λη­θεί, με­τα­ξύ άλ­λων, με τη…

Πρόσφατα άρθρα
Advertising
banner-modern-01.jpg
Most Viewed