ΣΤΑΜΟΥ ΕΥΑ

Clear Filters

«Εθισμός» Ο εθισμός δηλώνει κυρίως μια συμπεριφορά που χαρακτηρίζεται από φυσική ή ψυχική εξάρτηση σε κάποια ουσία, παρά τις αρνητικές…

Ο κάτοικος των μεγαλουπόλεων είναι συνήθως ένας περιηγητής – ξοδεύει τον χρόνο του μετακινούμενος διαρκώς, με σύντομες αναστοχαστικές παύσεις, συλλέγοντας…