Scroll Top

Μάρω Γαλάνη – «PERFORMANCE WRITING»: εισαγωγή στην περιπλάνηση της επιτέλεσης που εγγράφεται και το κείμενο που δρα

Συστήνουμε στο αναγνωστικό κοινό του Culturebook το Performance Writing.

Για να ξετυλιχθεί το νήμα της προσπάθειας να αποσταθεροποιηθούν οι αντιθέσεις μεταξύ της εφήμερης Performance και της σταθερότητας της εκτύπωσης θα ξεκινήσει μια παρουσίαση σύντομων άρθρων που αφορούν το Performance Writing.
Θερμά ευχαριστώ στον ποιητή καθηγητή Τριαντάφυλλο Κωτόπουλο και τον ποιητή Αντώνη Σκιαθά και για την ευκαιρία που μου δίνουν.

«PERFORMANCE WRITING»: εισαγωγή στην περιπλάνηση της επιτέλεσης που εγγράφεται και το κείμενο που δρα.

Όλο και περισσότερο οι μεταιχμιακές μορφές πολιτιστικής επικοινωνίας, η μετακίνηση από τη μια σφαίρα της εμπειρίας στην άλλη, από το ένα πεδίο της ανθρώπινης δραστηριότητας στο άλλο, λαμβάνουν ξεχωριστή θέση στον προβληματισμό της εποχής που διανύουμε. Η διεπιστημονικότητα, η ανακάλυψη ευέλικτων μεθόδων και εργαλείων στηρίζουν αποδοτικά ερευνητές και δημιουργούς λογοτέχνες, σκιαγραφούν τη διασύνδεση λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών πρακτικών – καθώς και άλλων πολιτισμικών λόγων – και ανοίγουν καινούργιους ορίζοντες στη μελέτη, την κατανόηση και διερεύνηση πολιτιστικών φαινομένων. Αυτή η μετακίνηση συμβαίνει μέσα από ένα πρίσμα «τελετουργοποίησης» όπως αναφέρει η Ελένη Βαροπούλου και στοιχειοθετεί μια άκρως ενδιαφέρουσα διεπιστημονική προβληματική η οποία μας επιτρέπει να παρατηρούμε τη ζωή και την τέχνη και σκιαγραφεί μια ανθρωπολογική προοπτική.[[i]]

Το performance writing παρότι φαίνεται να αντιστέκεται σε οποιαδήποτε άκαμπτη κωδικοποίηση της διαδικασίας του, στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει θεσμοθετηθεί σε μεταπτυχιακά προγράμματα Πανεπιστημίων. Στην Ελλάδα το performance writing αποτελεί ενότητα αντικειμένου σπουδών, στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» του Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Τμήμα Κινηματογράφου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και έχει ενταχθεί ως σεμιναριακό μάθημα, με διάρκεια ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο, για φοιτητές /τριες προπτυχιακού επιπέδου Τμημάτων του Πανεπιστήμιου Πατρών.
Αποτελεί δικτυωμένη περιοχή έρευνας, μια απελευθερωτική, διεπιστημονική προσέγγιση της συγγραφής και ανάγνωσης η οποία αναπτύσσεται στον τομέα της πειραματικής Λογοτεχνίας.[[ii]]
Ανήκει στις πρακτικές που ανοίγουν, για την έρευνα της συγγραφής, θεωρητικές και ιδεολογικές στρατηγικές. Συγγραφείς και καλλιτέχνες δημιουργούν συγγραφικά ως απάντηση (και ως αντίδραση ενίοτε) σε αυτές τις στρατηγικές σε δικό τους χρόνο και για τα δικά τους πεδία. [[iii]]
Με το ενδιαφέρον εστιασμένο σε σφαιρικούς τρόπους γραφής μελετά τα διαφορετικά εργαλεία με τα οποία συγγραφείς και καλλιτέχνες μπορούν να εργάζονται.
Στηρίζεται στην έννοια της επιτελεστικότητας που χαρακτηρίζει το κείμενο σε στιγμές κατασκευής του.
Συγκεντρώνει την ερευνητική προσοχή στη σχέση του σώματος και της λέξης (body & word) για την παραγωγή νέου «αισθητικού κειμένου».
Αναδεικνύει τμήμα του εύρους των δημιουργικών ευκαιριών που προκύπτουν όταν επιχειρηθεί ο συσχετισμός των διαφορετικών εκφράσεων της συνεργασίας «κειμενικών δομών».
Διαμορφώνει προτάσεις τρόπου κατασκευής κειμένου με μικτά μέσα.

Προϊόν του performance writing μπορεί να είναι ένα λογοτεχνικό, ένα θεατρικό έργο, ένα ηχητικό ή εικαστικό ποίημα, ένα σύντομο γραπτό σχόλιο ή δήλωση (ακόμη και με αισθητική popular ή community based graffiti), εγγραφές σε σώματα, «αλλαγμένες/παράξενες» γραφές και μορφές κειμένου, ένα κείμενο δράσεων performance ή η ίδια η σιωπηλή performance σε Φυσικό ή Αστικό τοπίο που ενεργοποιεί ένα κείμενο το οποίο «τρέχει» μέσα στο μυαλό του performer και του θεατή/κοινού.
Τα παραγόμενα, ως αποτέλεσμα σύμπραξης διατηρούν, μετά την αλληλεπίδραση, τη μεταξύ τους σχέση αλλά είναι επίσης, το καθένα ξεχωριστά, μια αυτόνομη δημιουργία.
Οι δημοσιεύσεις θα γίνονται ανά δεκαπέντε ημέρες.

Η επόμενη δημοσίευση αφορά στις γενικές έννοιες οι οποίες παίζουν καθοριστικό ρόλο για το performance writing. Με την αποσαφήνιση των γενικών όρων επιθυμούμε να προεκτείνουμε μια γραμμή σκέψης που εκπορεύεται από τη θεωρία για την performance, τις διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις της Δημιουργικής Γραφής, και τις θεωρίες που συνδέονται με τη σχέση λέξης & σώματος (Word & Body) ώστε να στηρίξουμε θεωρητικά το άνοιγμα αυτής της σκέψης στην πρακτική του performance writing.

Βιβλιογραφικές αναφορές

Hall, J. (2007). Thirteen Ways of Talking about Performance Writing, Plymouth College of Art Press, Plymouth.
Bergvall, C. (1996). Processing Writing: From Text to Textual Interventions University of Plymouth, what do we mean by performance writing, Keynote for 1st Performance Writing Symposium (Dartington, 1996).
[[i]] Βαροπούλου, Ε. (2004). Μεταιχμιακές μορφές πολιτιστικής επικοινωνίας. Τέχνη
και τελετουργία
και τελετουργία. Διαδράσεις. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο:
https://www.tovima.gr/2008/11/24/books-ideas/texni-kai-teletoyrgia/ (4/4/2019).
[[ii]] Βuuck D. (2003) What is performance writing? jacket2, February 7, 2013
στον δικτυακό τόπο:https://jacket2.org/commentary/what-performance-writing —
[[iii]] Cheek, C. (2019). Reading and Writing: the Sites of Performance. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο:
https://www.asu.edu/piper/how2journal/vol_3_no_3/bergvall/cheek-reading-writing.html (Accessed 10/4/2019).
H Μάρω Γαλάνη (PhD) είναι χορογράφος πανεπιστημιακός, ερευνήτρια της performance και του performance writing. Γράφει ποίηση, θεατρικά έργα, συνθέτει και ερμηνεύει dancetheatre performance και performance writing.

H Μάρω Γαλάνη είναι χορογράφος πανεπιστημιακός, ερευνήτρια της performance και του performance writing. Γράφει ποίηση, θεατρικά έργα, συνθέτει και ερμηνεύει dancetheatre performance και performance writing

Είναι Διδάκτωρ της National Academy for Theatre & Film Arts (NATFIZ) και National Academy of Sports (NSA)Sofia, Bulgaria στο θέμα: «RHYTHMIC AND THEATRICAL GAME: Applying research in therapeutic and educational work for children with special needs – mild mental retardation».
Κατέχει Master στη Δημιουργική Γραφή, κατεύθυνση Συγγραφή στο θέμα: «PERFORMANCE WRITING, IMAGE BODY and WORD: από την παρωθητική αφόρμηση της φωτογραφίας στην περιπλάνηση της επιτέλεσης που εγγράφεται, και στο κείμενο που δρα» Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.
Έχει Μεταπτυχιακή Ειδίκευση στην ΠΡΩΤΟΓΟΝΗ ΈΚΦΡΑΣΗ –ΧΟΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, Association pour le Developpement de l’ Expression Primitive, Paris & l’ atelier Mouvement, Danse, Expression, Athens, Greece, με την Prof. France Schott- Billman (Paris V).
Κατέχει Μεταπτυχιακή Ειδίκευση στα αντικείμενα της ειδικότητάς της: «Θεατρική Τέχνη και Παντομίμα» National Academy for Theatre & Film Arts (NATFIZ) Sofia, Bulgaria και «Χορογραφία και Ρυθμικός σχεδιασμός στον χορό» National Academy of Sports (NSA) Sofia, Bulgaria Prof B. Grigorov (2000)
Έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα «Performance – Θεωρητικές Προσεγγίσεις, Πρακτικές Εφαρμογές» του ΕΚΠΑ.

Εργάζεται, από το 1992, ως Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) Βαθμίδα Α’, διδάσκουσα στο προπτυχιακό και το ΜΠΣ του ΤΕπΕΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική χορού ρυθμικού και θεατρικού παιχνιδιού». Έχει εργασθεί ως visiting professor στο Academy for TV, Cinema and Internet Communications και στο New Bulgarian University, Theatre Department, Sofia, Bulgaria και ως καθηγήτρια στη Ανώτερη Δραματική Σχολή του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας. Συνεργάζεται με το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας). Είναι επιστημονικά υπεύθυνη και διδάσκουσα του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών «Performance: Θεωρία και Πρακτική Εφαρμογή»
Έχει κάνει την κινησιολογία σε πολλές θεατρικές παραστάσεις, συνεργαζόμενη (ενδεικτικά) με Andrea Nieuweyaers, Alexander Iliev, Πάνο Παπαϊωάννου, Λυδία Κονιόρδου, Γιάννη Βόγλη, Κώστα Καζάκο, Θοδωρή Αμπαζή, Ελένη Mποζά κ.α. Συνεργάζεται ως Χορογράφος και χορεύτρια με πολλές Ευρωπαϊκές και Ελληνικές ομάδες. Έχει εκδώσει λογοτεχνία και θέατρο. Στη σκηνή έχει ανέβει το θεατρικό της έργο ΡΑΣΥ 74135 στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας. Έχει βραβευτεί για το έργο «Φιλί να φυλάγεσαι».